Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Toepassing van IFA bij Groen, grond en infrastructuur

Werkwijze bij het vaststellen van het referentiemateriaal
In dit handboek staan functiebeschrijvingen van de meest voorkomende functies binnen de sector Groen, grond en infrastructuur op dit moment: de referentiefuncties. Deze zijn tot stand gekomen nadat bij verschillende bedrijven de werkzaamheden van medewerkers in kaart zijn gebracht. Een klankbordgroep, waaraan zowel werkgevers als vertegenwoordigers van werknemers deelnamen, heeft de nieuwe referentiefuncties beoordeeld. Alle referentiefuncties zijn vervolgens door cao-partijen op functie-inhoud vastgesteld, gewaardeerd en daarmee ingedeeld in functiegroepen. De beschreven referentiefuncties vind je op deze site; met de donkere balk bovenaan deze pagina kun je zoeken naar een specifieke functie.

De referentiefuncties zijn opnieuw beschreven en hebben nieuwe functienamen gekregen. Vervolgens is met de IFA-methode de zwaarte van deze functies gewogen door aan iedere referentiefunctie een aantal punten toe te kennen. Het totale puntenaantal bepaalt in welke functiegroep de referentiefunctie valt. De functierangschikkingslijst en het functieraster geven een overzicht met punten en groepen.

Verschillen met oude functiehandboek
Het vorige functiehandboek stamde uit 2003: voor sommige functies werd een referentiefunctie gemist en het materiaal was niet voor iedereen even leesbaar en duidelijk. Naast actualisatie zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het bestaande materiaal:

  • de functies zijn meer resultaatgericht omschreven (geen taken);
  • de Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK) binnen een referentiefunctie zijn scherper geduid;
  • het ‘bereik’ van de functiegroepen is opgerekt (van functie-/salarisgroep A t/m H naar A t/m J).