Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Functies indelen

Het schema geeft beknopt weer wat de stappen zijn om een functie in te delen. De informatie achter onderstaande links ondersteunt je bij het indelen.

Begrippenlijst

Hulp bij functies indelen

IFA-punten per functie

Functierangschikkingslijst

Functieraster

IFA indelingsformulier