Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Functies omschrijven

Bijgaand schema geeft beknopt weer wat de stappen zijn om van een (nieuwe) bedrijfsfunctie te komen tot een beschrijving (BESCHRIJVEN) én een indeling (INDELEN). Achter onderstaande links vind je informatie die je ondersteunt bij het maken van de functieomschrijving.

Begrippenoverzicht

Hulp bij functies omschrijven

Conversietabel oude functienamen - nieuwe functienamen

Functie-inventarisatieformulier