Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Veelgestelde vragen

Wat betekent dit nieuwe functiehandboek voor mij? Moet ik nu álle functies binnen mijn organisatie opnieuw beschrijven en indelen?

Is het verplicht om een functieomschrijving te maken?

Verandert er iets aan de beloning?

Wat gebeurt er als de functie van een medewerker in een andere salarisgroep wordt ingedeeld?

Hoe ga ik om met het indelen van functies waar geen geschikte referentiefunctie voor is?

Hoe ga ik om met (niveaumatig) zwaardere functies dan omschreven zijn in het referentiemateriaal?

Ik ben het niet eens met mijn indeling. Wat kan ik doen?

Ik wil hulp bij het proces van omschrijven en indelen. Wie kan ik benaderen?


Wat betekent dit nieuwe functiehandboek voor mij? Moet ik nu álle functies binnen mijn organisatie opnieuw beschrijven en indelen?

- Nee, in principe hoef je nu niet alle functies in jouw organisatie opnieuw te gaan beschrijven. Wel is het goed om te kijken of de indelingen van de functies nog kloppen.
- Als er een nieuwe functie wordt toegevoegd aan je eigen bedrijfsfunctiebestand, maak dan eventueel gebruik van de stappen om te komen tot een nieuwe bedrijfsfunctie en een passende indeling.
- Neem je een nieuwe medewerker aan, of gaat een medewerker een andere functie vervullen, doorloop dan de stappen voor het indelen van de bedrijfsfunctie.


Is het verplicht om een functieomschrijving te maken?

- Het is niet verplicht om een functieomschrijving te hebben, maar het is wel handig, aangezien dit de basis vormt voor het kunnen indelen van je functie. Heb je er nu nog geen en wil je die wel maken? Pak een referentiefuncties als voorbeeld en/of het functie-inventarisatieformulier.


Verandert er iets aan de beloning?

- Nee, er verandert niets aan de beloning in de cao. Deze blijft hetzelfde.


Wat gebeurt er als de functie van een medewerker in een andere salarisgroep wordt ingedeeld?

- Als een medewerker in een hogere of lagere salarisgroep wordt ingedeeld heeft dit vaak gevolgen voor zijn/haar salarisperspectief.
- Wordt een medewerker hoger ingedeeld dan groeit hij daar conform de afgesproken jaarlijkse verhoging naar toe.
- Wordt een medewerker lager ingedeeld dan wordt het maximumbedrag sneller bereikt of het is al bereikt. Zit iemand met zijn/haar huidige salaris op het maximumbedrag van de nieuwe salarisgroep dan vindt er, naast de jaarlijkse indexering, geen salarisverhoging meer plaats.
- Heeft de medewerker een salaris dat al hoger is dan het maximumbedrag van de nieuwe salarisgroep, dan wordt het ‘bovenschalige salarisdeel’ omgezet in een persoonlijke toeslag.


Hoe ga ik om met het indelen van functies waar geen geschikte referentiefunctie voor is?

- Als er geen passende referentiefunctie is, kijk dan naar referentiefuncties die van ongeveer gelijk niveau zijn wat werkzaamheden betreft. Vergelijk met de referentiefunctie en bekijk eventueel de matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK), en stel vast of binnen de bedrijfsfunctie vergelijkbare/zwaardere/lichtere werkzaamheden worden verricht. Bepaal dan de indeling.


Hoe ga ik om met (niveaumatig) zwaardere functies dan omschreven zijn in het referentiemateriaal?

- Het nieuwe referentiemateriaal kent tien functiegroepen (A tot en met J). Dit waren er acht (A tot en met H waarin in H geen referentiefunctie voorkwam). Er zijn zes salarisschalen opgenomen in de cao (B t/m G). Er waren (en zijn) dus meer functiegroepen dan salarisschalen. Als je een functie wilt indelen die niveaumatig ‘zwaarder’ is dan groep J (> 480 pnt. IFA) dan biedt het referentiemateriaal hier geen handvatten voor. Het advies is dan om niveaumatig te extrapoleren (hoeveel zwaarder is de functie dan de zwaarste referentiefunctie?). Mocht dit niet tot een eenduidige conclusie leiden, dan kan het beste contact worden gezocht met een functiewaarderingsdeskundige.
- Werkingssfeer: de cao is van toepassing op alle werknemers in loondienst met uitzondering van de directeursfuncties in een NV of BV.


Ik ben het niet eens met mijn indeling. Wat kan ik doen?

-  Er is een ‘Bezwaar en beroep’-reglement opgesteld. Hierin staan de te doorlopen stappen beschreven. In het kort: 1. een (interne) overlegfase, 2. bezwaarfase, 3. beroepsfase waarbij het bezwaar wordt voorgelegd aan de Beroepscommissie.


Ik wil hulp bij het proces van omschrijven en indelen. Wie kan ik benaderen?

- Mocht je ondersteuning wensen bij het beschrijven dan wel indelen van je eigen bedrijfsfuncties dan kun je altijd contact opnemen met de branche-organisatie en/of de vakbonden.
- Je kunt natuurlijk ook een collega uit de branche benaderen om te sparren.