Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Niveau-Onderscheidende kenmerken (NOK)

Voor de referentiefuncties die op meerdere niveaus voorkomen, zoals bijvoorbeeld de grondwerker (drie niveaus), is ook een zogeheten matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK) opgesteld (zie onderstaande afbeelding). Een NOK is een overzicht met de verschillen tussen, in dit geval, grondwerker I, II en III, waarbij grondwerker II van een hoger niveau is dan grondwerker I en grondwerker III van een hoger niveau dan grondwerker II. In de NOK kun je de drie functies gemakkelijk onderling vergelijken. Je zou een NOK ook een ‘verschillenoverzicht’ kunnen noemen, dat ook een beeld geeft van de mogelijke ontwikkel-/loopbaanpaden van een medewerker.

Van sommige referentiefuncties is slechts op één niveau een referentiefunctieomschrijving beschikbaar, maar deze wordt aangevuld met een matrix met Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoerder: de uitvoerder II is uitgewerkt in een referentiefunctie; de I- en III-variant zijn niet apart uitgewerkt, maar de verschillen tussen de uitvoerder I, II en III zijn wel opgenomen in een NOK. Hiermee wordt een extra handvat geboden bij het uitwerken en/of indelen van bedrijfsfuncties.

Niet ieder bedrijf kent alle varianten van de functie(niveau)s. Uiteraard is organisatie-inrichting en de daarbinnen voorkomende functies een keuze van het bedrijf zelf.