Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Meer informatie

Op deze site vind je de inhoud van het 'Functiehandboek behorend bij Cao Groen, grond en infrastructuur', opgesteld in 2020. De referentiefuncties in dit handboek kun je gebruiken voor het maken van bedrijfsfunctie-omschrijvingen en het indelen van bedrijfsfuncties in een functiegroep. Aan de functiegroep van de bedrijfsfunctie is een salarisschaal en een cao-loon verbonden. De stappen voor het opstellen van een nieuwe bedrijfsfunctie worden uitgelegd en ook wordt beschreven hoe je die bedrijfsfuncties indeelt in één van de functiegroepen. De referentiefuncties zijn gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem IFA. Het is van belang te weten dat IFA géén beoordelingssysteem is: géén methode om te kijken of medewerkers hun werk goed doen.

Andere informatie die je in dit deel van de site vindt:

Toepassing van IFA bij de Cao Groen, grond en infrastructuur (totstandkoming en vergelijking met oude handboek)

Begrippenoverzicht

Brochure

Instructiefilms

Handboek

Veelgestelde vragen