Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Vrachtwagenchauffeur II (geen referentiefunctie) (D)

Context

Vrachtwagenchauffeur II is geen referentiefunctie, de niveau-onderscheidende kenmerken zijn wel beschikbaar (zie bovenstaand tabblad)

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Vrachtwagenchauffeur I Vrachtwagenchauffeur II
Rol en bijdrage
 • focus ligt op het, met een vrachtwagen, uitvoeren van m.n. bulktransporten (grond, zand, grind, etc.) en/of het vervoeren van werktuigen/machines naar de aangegeven bestemming;
 • verzorgen van gebruikersonderhoud aan de vrachtwagen.
 • gelijk aan I, en uitvoeren van complexe transporten (bijv. diepladertransport);
 • en/of
 • uitvoeren van aan ritten verbonden (vanuit wet- en regelgeving vereiste) werkzaamheden (zoals bemonstering, complexe laadwerkzaamheden) en verzorgen van de hiertoe benodigde administraties en registraties.
Zelfstandigheid
 • voert werkzaamheden uit o.b.v. aanwijzingen en instructies.
 • voert werkzaamheden uit aan de hand van opdrachten, waarbij soms eigen initiatief vereist is (bijv. uitzoeken exacte locatie van levering werktuigen/machines).
Aard van ritten
 • het betreft uitsluitend binnenlandse ritten.
 • gelijk aan I, maar indien van toepassing ook uitvoeren van internationale ritten.
Kennis en ervaring
 • in bezit van rijbewijs voor vrachtwagen (C(E), code 95);
 • ervaring met het rijden met zwaarder materiaal/bulkgoederen.
 • gelijk aan I, en kennis van en ervaring met de praktische toepassing van relevante wet- en regelgeving voor uit te voeren transporten en aanverwante werkzaamheden.