Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


U.07 Vrachtwagenchauffeur I (C)

Context

De vrachtwagenchauffeur I is gepositioneerd binnen de uitvoeringsorganisatie van een loonbedrijf. De functie is verantwoordelijk voor het met een vrachtwagen uitvoeren van m.n. bulktransporten (grond, zand, grind, etc.) of het vervoeren van werktuigen/machines naar de aangegeven bestemming. Het betreft uitsluitend reguliere, binnenlandse ritten. Voor het laden en lossen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Functiehouder draagt zorg voor gebruikersonderhoud aan de vrachtwagen.

De functie vrachtwagenchauffeur wordt onderscheiden op twee niveaus. De verschillen tussen de vrachtwagenchauffeur I en II zijn uitgewerkt in de bijlage met Niveau-onderscheidende Kenmerken (NOK).

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Voorbereiding
 • Route(s) en lading (vrachtbrief) zijn afgestemd met verantwoordelijke voor transport (planner, uitvoerder e.d.). Lading is opgehaald, geladen en gecontroleerd.
 • route(s) is/zijn afgestemd;
 • juiste lading(en) conform vrachtbrief;
 • adequate zekering lading.
Transport
 • Ladingen (m.n. bulkgoederen, werktuigen/machines) zijn getransporteerd naar de aangegeven bestemming waarbij veiligheid en verkeersregels in acht zijn genomen.
 • conform opgegeven route;
 • veilig rijgedrag (geen verkeersovertredingen).
Aflevering
 • Ladingen zijn op de aangegeven plaats gestort of afgeleverd, eventueel met behulp van hulpmiddelen (zoals kraan op de vrachtwagen) of aansluiten op installatie. Levering is gecontroleerd met ontvangende partij (klant, collega).
 • juistheid van afleveradres;
 • gecontroleerde afleverbonnen.
Gebruikers­onderhoud
 • Het dagelijks onderhoud aan de vrachtwagen is consequent en juist uitgevoerd (o.a. controle bandenspanning, olieniveau, brandstofniveau); (dreigende) storingen en gebreken zijn gemeld. De vrachtwagen is in- en extern schoongehouden.
 • algehele staat van de wagen;
 • aard en omvang te voorkomen storingen;
 • netheid/representativiteit.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsuitoefening bij laad-, los- en transportwerkzaamheden. Eenzijdige houding bij autorijden.
 • Kans op letsel door verkeersongevallen als gevolg van verkeersdeelname (substantieel deel van de dag in de auto).

Kennis en ervaring

 • In bezit van rijbewijs voor vrachtwagen (C(E), code 95).
 • Ervaring met het rijden met zwaarder materiaal/bulkgoederen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Vrachtwagenchauffeur I Vrachtwagenchauffeur II
Rol en bijdrage
 • focus ligt op het, met een vrachtwagen, uitvoeren van m.n. bulktransporten (grond, zand, grind, etc.) en/of het vervoeren van werktuigen/machines naar de aangegeven bestemming;
 • verzorgen van gebruikersonderhoud aan de vrachtwagen.
 • gelijk aan I, en uitvoeren van complexe transporten (bijv. diepladertransport);
 • en/of
 • uitvoeren van aan ritten verbonden (vanuit wet- en regelgeving vereiste) werkzaamheden (zoals bemonstering, complexe laadwerkzaamheden) en verzorgen van de hiertoe benodigde administraties en registraties.
Zelfstandigheid
 • voert werkzaamheden uit o.b.v. aanwijzingen en instructies.
 • voert werkzaamheden uit aan de hand van opdrachten, waarbij soms eigen initiatief vereist is (bijv. uitzoeken exacte locatie van levering werktuigen/machines).
Aard van ritten
 • het betreft uitsluitend binnenlandse ritten.
 • gelijk aan I, maar indien van toepassing ook uitvoeren van internationale ritten.
Kennis en ervaring
 • in bezit van rijbewijs voor vrachtwagen (C(E), code 95);
 • ervaring met het rijden met zwaarder materiaal/bulkgoederen.
 • gelijk aan I, en kennis van en ervaring met de praktische toepassing van relevante wet- en regelgeving voor uit te voeren transporten en aanverwante werkzaamheden.