Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Uitvoerder I (geen referentiefunctie) (F)

Context

Uitvoerder I is geen referentiefunctie, wel zijn er niveau-onderscheidende kenmerken beschikbaar (zie bovenstaand tabblad)

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: enkele medewerkers (vaktechnisch/functioneel)

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Uitvoerder I Uitvoerder II Uitvoerder III
Focus
 • focus van de functie ligt op het realiseren van de uitvoering van opdrachten (op locatie);
 • focus ligt op aansturen en monitoren, meewerken waar nodig.
 • focus van de functie ligt op het realiseren van de uitvoering van projecten (op locatie);
 • focus ligt op aansturen en afstemmen met (in- en extern) belanghebbenden.
 • gelijk aan II;
 • focus aansturen en anticiperen op en oplossen van (mogelijke) problemen met belanghebbenden.
Aard van opdrachten/projecten
 • het betreft handmatige en/of gemechaniseerde werkzaamheden;
 • het betreft deelprojecten of standaardmatige opdrachten.
 • het betreft tenminste gemechaniseerde werkzaamheden;
 • het betreft overzichtelijke (bijv. één discipline) projecten.
 • gelijk aan II;
 • het betreft grote, complexe (bijv. multidisciplinaire) projecten.
Kaders en vrijheidsgraden
 • opdrachten zijn geconcretiseerd en worden uitgevoerd o.b.v. (door de leidinggevende gemaakte) klantafspraken, kaders (mensen, middelen en planning) en procedures.
 • projecten worden uitgevoerd aan de hand van aangereikte planningen en richtlijnen;
 • zelf duiden benodigde capaciteit mensen, materialen en middelen.
 • projecten worden door functiehouder (i.s.m. de opdrachtgever) o.b.v. globale opdrachten ingevuld/uitgewerkt (planningen, kaders, richtlijnen, e.d.).
Afbreukrisico
 • beperkte schade (financieel/imago) door foutief gebruik materiaal, inzet van mensen, of te late oplevering.
 • schade door niet gerealiseerde planning, inefficiënte inzet van mensen en middelen kan redelijk zijn (claims, imagoschade).
 • schade door niet gerealiseerde planning, inefficiënte inzet van mensen en middelen en imagoschade kan aanzienlijk zijn (grote financiële impact, vergrootglasprojecten t.a.v. belangrijke stakeholders).
Leidinggeven
 • functioneel aansturen van de werkzaamheden van enkele medewerkers, hiertoe verdelen van werkzaamheden, geven van instructies, monitoren van kwaliteit en voortgang van uitvoering en bewaken van naleving van veiligheidsmaatregelen. Signaleren van en bijsturen bij geconstateerde afwijkingen, onvolkomenheden.
 • functioneel aansturen van de werkzaamheden van meerdere medewerkers, hiertoe verdelen van werkzaamheden, geven van instructies, monitoren van kwaliteit en voortgang van uitvoering en bewaken van naleving van veiligheidsmaatregelen. Signaleren van en bijsturen bij geconstateerde afwijkingen, onvolkomenheden.
 • hiërarchisch leidinggeven aan meerdere medewerkers.
Kennis en ervaring
 • MBO werk- en denkniveau;
 • - kennis van te hanteren methoden en tech¬nieken voor de uitvoering van werkzaamheden;
 • kennis van de werking van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • certificering/diplomering t.b.v. het besturen van de gehanteerde gemechaniseerde werktuigen;
 • kennis van wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
 • ervaring met het vaktechnisch aansturen van medewerkers.
 • gelijk aan I, en:
  • MBO+ werk- en denkniveau;
  • inzicht in de aspecten van invloed op benodigde capaciteiten (mensen, materialen en middelen).
 • gelijk aan II, en:
  • HBO werk- en denkniveau;
 • - inzicht in specifieke wetgeving, kaders van opdrachtgevers en/of omgevingsrichtlijnen;
  • kennis van en ervaring met het invullen/ uitwerken van planningen, kaders, richtlijnen, e.d.