Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker bedrijfsbureau I (geen referentiefunctie) (E)

Context

Medewerker bedrijfsbureau I is geen referentiefunctie, wel zijn er niveau-onderscheidende kenmerken beschikbaar (zie bovenstaand tabblad)

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Medewerker bedrijfsbureau I Medewerker bedrijfsbureau II Medewerker bedrijfsbureau III
Aandachtsgebied
 • focus van de functie ligt op calculatie OF planning/werkvoorbereiding.
 • focus van de functie ligt op calculatie EN/OF planning/werkvoorbereiding.
 • gelijk aan II.
Aard en omvang opdrachten/projecten
 • het betreft standaardmatige opdrachten van beperkte omvang.
 • het betreft deelopdrachten van multidisciplinaire, omvangrijke opdrachten/projecten en relatief complexe opdrachten van reguliere omvang.
 • het betreft multidisciplinaire, omvangrijke opdrachten/projecten.
Complexiteit planningsproces
 • er is sprake van een beperkte diversiteit in opdrachten;
 • de beschikbaarheid van medewerkers (capaciteit), benodigd(e) materieel, materiaal en middelen vormen geen knelpunt.
 • er is sprake van een diversiteit in opdrachten;
 • er is sprake van een beperkte reserve in capaciteit en/of benodigd(e) materieel, materiaal en middelen.
 • gelijk aan II, en er is sprake van onderlinge afhankelijkheden in de planning, ook met onderaannemers.
Documentatie en informatie
 • verzamelen en verstrekken van benodigde documentatie en informatie ten behoeve van de uitvoering van opdrachten.
 • verzamelen, controleren, (laten) aanpassen en verstrekken van benodigde documentatie en informatie ten behoeve van de uitvoering van opdrachten.
 • verzamelen dan wel opstellen en verstrekken van benodigde documentatie en informatie ten behoeve van de uitvoering van opdrachten.
Vrijheidsgraden inkoop/afroep
 • benodigde materialen en middelen worden binnen raamcontracten afgeroepen bij vaste leveranciers;
 • bijdrage beperkt zich tot clusteren van af te roepen materialen en middelen naar leverancier en het benutten van met leveranciers gemaakte afspraken (kortingsmogelijkheden e.d.).
 • benodigde materialen en middelen worden voornamelijk binnen raamcontracten afgeroepen bij vaste leveranciers, incidenteel is er sprake van inkoop bij bekende leveranciers;
 • gelijk aan I, en optimaliseren van bestelhoeveelheid binnen kaders.
 • gelijk aan II, en bewaken en aanspreken van leveranciers op naleving contractafspraken, signaleren van structurele problemen richting de leidinggevende.
Kennis en ervaring
 • MBO werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met het opstellen van (na)calculaties en offertes OF kennis van en ervaring met de planning en werkvoorbereiding van opdrachten;
 • kennis van afspraken met leveranciers;
 • kennis van en ervaring met gehanteerde kantoorautomatisering.
 • gelijk aan I, en:
  • kennis van en ervaring met het opstellen van (na)calculaties en offertes EN/OF kennis van en ervaring met de planning en werkvoorbereiding van opdrachten;
  • kennis van en ervaring met het controleren van documentatie en informatie;
  • kennis van interne kaders en richtlijnen.
 • gelijk aan II, en:
  • MBO+ werk- en denkniveau;
  • kennis van het uitwerken van documentatie en informatie;
  • ervaring met leveranciersbeheer.