Referentiefuncties Groen, grond en infrastructuur

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


O.05 Algemeen medewerker onderhoud (B)

Context

De algemeen medewerker onderhoud komt voor binnen een loonbedrijf. De functie is gericht op het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter ondersteuning van verschillende functionarissen en bedrijfsprocessen. Hiertoe wordt zo nodig gebruik gemaakt van handgereedschappen en/of reinigingsapparatuur. Door de leidinggevende dan wel te ondersteunen functionarissen worden specifieke opdrachten, instructies en/of aanwijzingen verstrekt.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Toegevoegde waarde Resultaatindicatoren
Aanvulling werkvoorraden
 • (Dreigende) tekorten in werkvoorraden (kleine onderdelen in het magazijn) zijn tijdig aangevuld zodat werkzaamheden van de technische dienst ongestoord kunnen verlopen.
 • beschikbaarheid werkvoorraden.
Opruimwerk­zaamheden
 • Voor het realiseren van een schone en veilige werkomgeving zijn diverse schoonmaak- en opruimwerkzaamheden verricht.
 • schone, opgeruimde werkomgeving;
 • volgens instructies, aanwijzingen, richtlijnen.
Verleende hand- en spandiensten
 • Gevraagde hand- en spandiensten (zoals het assisteren bij onderhoud en schoonmaakwerk aan werktuigen/machines/ apparatuur) zijn volgens opdracht, instructies en/of aanwijzingen uitgevoerd.
 • volgens opdracht, instructie, aanwijzingen;
 • tevredenheid leidinggevende/opdrachtgever.
Veiligheid, gezondheid en milieu
 • De regels/voorschriften met betrekking tot veilig werken, gezondheid en milieu zijn te allen tijde nageleefd en toegepast, zowel voor het eigen werk als dat van collega’s en derden.
 • aard en omvang van veiligheidsincidenten, overtreding van regels, voorschriften.

Bezwarende omstandigheden

 • Krachtsinspanning bij het uitvoeren van bepaalde reinigingswerkzaamheden, het hanteren van reinigingsapparatuur (zoals hogedrukspuit) en het tillen, verplaatsen van goederen. Inspannende houding bij de uitvoering van sommige werkzaamheden.
 • Hinder van lawaai, tocht, temperatuurverschillen en vuil bij werkzaamheden in werkplaatsen.
 • Kans op letsel door vertillen en uitglijden.

Kennis en ervaring

 • (V)MBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met te hanteren handgereedschappen en reinigingsapparatuur.